Vårdsökande?

Söka vård utomlands

Om du tycker att du inte får den vård du behöver i Sverige kan du resa till ett annat EU-land och få vård där. Du kan dessutom ha rätt till ersättning och behöver alltså inte själv betala för vårdkostnaderna. Det kallas för planerad vård.

Det finns två varianter av planerad vård:

Vård med förhandstillstånd

Om du har rätt till vård i Sverige och inte kan få vård inom rimlig tid, kan du ansöka om att få vård i ett annat EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller i Schweiz. Du ansöker då om ett förhandstillstånd hos Försäkringskassan. Följande krav måste vara uppfyllda för att du ska kunna få ett tillstånd:

Om Försäkringskassan godkänner din ansökan behöver du inte betala mer för vården i det andra EU-landet än en eventuell patientavgift. Du har också möjlighet att få ersättning om du har betalat en högre patientavgift än du skulle ha betalat för samma vård i Sverige.

Om du får planerad vård i ett EU-land kan du också ha rätt till ersättning för utgifter som för resor och boende.

Ersättning för vård i efterhand

Istället för att söka tillstånd i förväg kan du ansöka om ersättning i efterhand för vård som du fått i ett annat EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. För att få ersättning i efterhand måste vissa krav vara uppfyllda:

Det är Försäkringskassan som avgör om du uppfyller kraven och som ger dig ersättning i efterhand. Du får själv betala en summa som motsvarar patientavgiften i Sverige.

Patientrörlighetsdirektivet som antogs av EU i oktober 2013 ger dig rätt till ersättning i efterhand för vård som getts inom EU.